رضایت

رضایت چیست؟خوشبختی کجاست؟

بعضی از افرادکه در زندگیشان  امکانات بسیاری دارند که این امکانات خوشبختی محسوب نمیشود شاید کسانی که از نظر امکانات در سطح پایین تر قرار دارند خوشبخت تر از کسانی باشند که امکان بیشتری دارندبه عبارتی میان ای ها میشود گفت رابطه علت و معتول وجود دارد . رضایت از زندگی بخود انسان مربوط میشود به عبارتی یک حس درونی که وجود خود انسان است پس تا انجایی که میتوانیم سعی کنیم رضایت زندگی را بدست اوریم.

این جا دنیاست؟

همیشه باید بدانیم زندگی دنیاست نه بهشت بعضی از افراد ناراضی کسانی هستند که از دنیا انتظار بهشت دارند اگر انسان از دنیا انتظار بهشت داشته باشد در انتظارات و واقعیات زندگیش ناهماهنگی به وجود می اید ومبتلا به فشار روانی شدید میگردد که باعث میشود از زندگیش رضایت نداشته باشداما اگر دنیای خود را انطور که هست بشناسیم و به برنامه ریزی بپردازیم میتوانیم به زندگی میدوار باشیم .

دلبسته نباش اسوده باش

برای خوشی زندگی نباید دنیای خودمان را تغییر بدهیم ویا ارزوی دنیای دیگری را داشته باشیم میتوان در همین زندگی ناپایدار راحت و اسوده زندگی کرد ویکی از راه های ان دل نبستن به دنیاست .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

/ 0 نظر / 8 بازدید