اراده و درخواست

اراده و درخواست

در جهان همه ی افراد
با امتیازات متفاوتی متولد میشوند مثلا در خانواده ای با ثروت زیاد رشد میکنند یا
خیر در خانواد ای زندگی میکنند که از نظر مالی در سطح پایین تر قرار دارند انهایی
که ثروتمند هستند فکر میکنند در سلامت و قدرت هستند اما فکرشان غلط است البته بعضی
از انها و احساس میکنند هیچ کمبودی  ندارند
اما با این حال بعضی از همین افراد دچار چاقی،معتادی و مایوسی میشوند ایا اینطور
نیست؟ از سوی دیگر ان افرادی که همه ی گرفتاری و بدبختی ها بسوی انها کشیده شده
است راهی را انتخاب میکنند و یا تصمیمات عاقلانه ای میگیرند که بر مشکلاتشان غلبه
کنند و موفق هم میشوند و میتوانند بزودی زندگی و اینده ی خوبی را برای خوردشان در
نظر بگیرند در واقع تنها راه موفقیت و عوض شدن زندگی تصمیم گیری درست است

امیدوارم حرف هایم
برایتان جذاب باشد دوستان خوبم

/ 0 نظر / 10 بازدید