دل بستگی به دنیا و پیامد های ان

در مطالب قبل در مورد نا پایداری دنیا و اجتناب ناپذیری سختی ها صحبت کردیم. همه انسان ها دنیا را محل لذت طلبی هایشان و کام جویی هایشان میدانند که این افکار باز هم موجب نا هماهنگی بین انها میشود ایا تا به حال به این فکر کرده اید که این نا هماهنگی ها چه تاثیری در زندگی دارد؟ لذت و دلبستگی های دنیا باعث غم امروز و حسرت دیروز میشود اگر کسی لذت طلب باشد نگران اینده است و نسبت به مصیبتهایی که برای او به وجود امده غمگین میشود و نسبت به دیروز خودش اه و افسوس میکشد.

ایا برای شما هم این اتفاق افتاده است؟

/ 0 نظر / 11 بازدید