خانه زندگی

خانه زندگی

یکی از مواردی که فرد یا افراد میتوانند در ان اسایش و راحتی بدست اورد مکان مناسب برای زندگی کردن است تا در ان ارام بگیرد و بهترین زندگی را تجربه کند منزل کوچک نمیتواند اسایش انسان راتامین کند انتظار همه از خانه مایه راحتی و اسایش است و این امر هنگامی موجب اسایش میشود که فضای کافی برای زندگی وجود داشته باشد اگر فضای خانه کوچک باشد موجب نارضایتی میشود البته هر وقت صحبت از خانه ی بزرگ میشود فقط فکر داشتن کاخ یا ساختن قصر نیست هر فرد با توجه به نیازش به خانه ای اندازه ی خودش نیاز اساسی دارد خانه ای که اندازه ی نیاز افراد شود البته میزان نیاز افراد جورواجور است و یکی نیست مهم این است که خانه به اندازه نیاز باشد و نه بیشتر که موجب زیاده روی و صرفه جویی شود.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید