امنیت و شاد کامی

یکی از راه حل های مناسب برای اینکه فرد بتواند از زندگی اش لذت ببرد امنیت است بدون امنیت زندگی جلوه خاصی ندارد و شیرینی ان به وسیله تلخی از بین میرود بنابراین یکی از نعمت های دنیا امنیت است و از جایگاه ویژه ای برخودار است و خداوند متعال امنیت را در وجود همه ی ما قرار داده است ایا اینطور نیست؟ اگر انسان در زندگی اش امنیت وجود نداشته باشد انسان در همه ی راه های زندگی اش دچار مشکل میشود پس چه خوب است که همه ی ما از امنیتی که خداوند در دل هایمان قرار داده است به خوبی بهره ببریم و وجود خودمان را از امنیت پر کنیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید