به خوشایندی اینده فکر کنید

اگرچه هم اکنون در زندگیتان دچار مشکلید و در سختی به سر میبرید اما مطمئن باشید اینده ی شما روشن و درخشان است و البته امیدوار کننده در واقع توجه داشتن به اینده فشارهای روانی را کاهش میدهد و توجه داشتن به اینده ی روشن امید و توان انسان را افزایش میدهد و نشاط و شادابی را هم به ارمغان می اورد مثلا شخصی که مصیبت دیده چون اینده را نمیبیند و یا انرا تیر و تار جلوه میدهد مایوس و ناامید میشود و این ناامیدی با تنیدگی و تنبلی همراه است اما توجه داشتن به اینده روشن این پیامد منفی را از بین میبرد و از فشارهای روانی که ممکن است فرد به ان دچار شود کاهش میدهد.

موفق باشید عزیزانم

/ 0 نظر / 6 بازدید