توان بی پایان

توان بی پایان

بسیاری از افراد
میخواهند احساسات خودشان را تغییر دهنداما هنوز راه مناسبی برای ان پیدا نکرده اند
به نظر من برای موفقیت این کار فرد باید مرکز توجه خودش را عوض کند مثلااگر شما
بخواهید سریعا حال خودتان را بد کنید مسلما یک اتفاق وحشتناک زندگیتان را بخاطر می
اورید یا حالش را با فکر کردن به اتفاقات خوب پرکند این تجربه ها نشان میدهد که
چگونه هرکس میتواند بسادگی اتفاقات را یاداوری کند و این چقدر خوب است که همینطور
بخواهد مرکز توجه فکرش هم همین گونه پرورش دهد تا به خوشبختی و شادی خود برسد.

{ممنون از شما دوست گرامی که مرا تا اینجا یاری دادی منتظر نظراتتون
هستم}

/ 0 نظر / 14 بازدید