قناعت

قناعت و تلاش در زندگی

قناعت به معنای تنبلی و بیکاری نیست قناعت و تلاش دو مقوله جدا از یکدیگرند تلاش و تنبلی در یک طبقه قرار میگیرند و قناعت وحرص نیز در طبقه دیگر انسان درمقامی که عمل دارد یا تلاشگراست یا تنبل و در مقام احساس و روحیه ای که دارد یا قانع است یا حریص بنابراین هر فرد برای زندگی راحت  باید سعی و تلاش کند .

/ 0 نظر / 11 بازدید