پیش گفتار

پیشگفتار

زندگی بر عقیده دین و بر اساس اندیشه خودش مزرعه اخرت و خاستگاه کمال اخروی است افراد یا گروهی بر اساس عقاید غلط خودشان دین را زندگی ستیز میدانند و گروهی به اشتباه زندگی پرست می شوند و ممکن است اینگونه افراد از تفکر زندگی ستیزی فاصله بگیرند

و به دامن زندگی پرستی روی بیاورند دین نه زندگی ستیز است و نه زندگی پرست بلکه زندگی بستر تکامل و مقدمه ی اخرت است یکی از نیازهایی باعث موفقیت بیشتر زندگی میشود هنررضایت از زندگی است کسی که از زندگی رضایت نداشته باشد امکان موفقیت در هر شرایطی وجود ندارد.

/ 1 نظر / 12 بازدید