کوچک سازی سختی ها

کوچک سازی سختی ها

شاید حوادث زندگی به قدری نباشد که ما تصور ان را داریم اگر دنیا را مهم جلوه بدهیم و انرا محل راحتی بدانیم سختی ها خودشان را بزرگتر جلوه میدهند بنظر من هر کاری سختی و پستی بلندی دارد زندگی هم همینطور تحمل مصیبت هایی که به وجود می اید هم دشوارتر است و حقیقت این است که مهم جلوه دادن دنیا فقدان  محرومیت های ان را بسیار بزرگتر از انچه که هست نشان میدهد و فشارهای روانی نیز بزرگتر میشود.یکی از عوامل موفقیت افراد در زندگی برخورداری از هنر کوچک سازی مشکلات و سختی هاست اولین کار این است بنظر من که سختی هارا باید کوچک بنگریم تا بخودمان صدمه نزنیم و سپس برای اتمام ان سختی صبر و تحمل داشته باشیم.برای کوچک سازی سختی ها باید به موارد زیر توجه کنیم:1-یاداوری سختیهای بزرگ2-توزیعتنیدگی بر گذر زمان3-انچه بودو رفت انگار که نبود اگرچه خیلی سخت.

/ 0 نظر / 12 بازدید