شرط رضایتمندی

تفکر واقع گرا شرط رضایتمندی

تفکر و اندیشه ی انسان نقش مهمی ر در احساس رضایت از زندگی دارد برای رسیدن به یک احساس خوب از زندگی شاید بتوانیم دنیا را در ذهن و افکار خود بسیار زیبا و دوست داشتنی و راحت دانست و در پی ان به یک احساس خوب و رضایتمندانه ای از زندگی دست یافت این نگرش یک نگرش خیالی و توهمی است و ماندگار نیست به عبارتی مانند مواد توهم زا است که مدتی ذهن فرد را درگیر میکند و در خیالاتی که نمیتواند وجود داشته باشد غرق میکند و پس از اتمام ان زندگی بسیار سخت تر از قبل میشود راه رضایت از زندگیناخت واقعیات و گریز از تخیلات و توهمات است پس نتیجه میگیریم که دنیا را انگونه که هست بشناسیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید