راز موفقیت های زندگی

در هر کاری دخالت نکن البته کاری که به تو مربوط نمیشه و نق هم نزن چون بیشتر خودت را خسته میکنی.

همیشه سعی کن کاری که انجام میدهی از صمیم قلب باشد نه به ناچار.

همه چیز را همانطور که هست بپذیری .

تمرین کن همیشه شاد باشی و بد به دلت راه ندهی.

وقتی در کارت مشکلی بوجود میاد خودت و دیگران را سرزنش نکن.

/ 0 نظر / 13 بازدید