سختی ها

سختی ها پایان پذیرهستند

یکی از دلایلی که موجب ناخوایندی همه افراد میشود این است که فکر میکنند سختی ها پایان پذیر نیستن این امر یه پدیده روانی است که این کار دو امر روانی هم داراست یکی تعمیم بخشیدن نا خوشایندی به اینده و دیگری جمع کردن اندوه در زمان حال است در حالت اول ذهن سختی هارا به زمان فرانرسیده و یا سختی در ان زمان وجود نخواهد داشت گسترش میدهد که باز هم به افزایش فشار روانی تبدیل میشود سپس همین مسئله ای که اتفاق افتاده بر زمان حات وارد میشود گویا که مصیبت خیلی بزرگی وارد شده.

/ 0 نظر / 6 بازدید